Γερμανικά

Γερμανικά

Η δεύτερη γλώσσα, μετά τα αγγλικά, που χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο. Όποιος μιλάει Γερμανικά μπορεί να επικοινωνήσει με 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους στη μητρική τους γλώσσα, βελτιώνοντας σημαντικά τις δυνατότητες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Οι μαθητές ξεκινούν την δεύτερη γλώσσα στην 5η Δημοτικού και ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Β’ Γυμνασίου, αποκτώντας όχι μόνο πιστοποιητικά του Ινστιτούτου Goethe, αλλά και εξαιρετική γνώση της γλώσσας.

  • Deutsch I
  • Deutsch II- A1
  • Deutsch III- A2
  • Deutsch IV- Zertifikat B1
  • Deutsch- Prüfungen B2-C2

 Η ουσιαστική καθοδήγηση του έμπειρου διδακτικού προσωπικού του Leader, σε συνδυασμό με  τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και τη χρήση διαδραστικών πινάκων – Smart boards και οπτικοακουστικού υλικού, βοηθούν τους μαθητές μας να έχουν μια ευχάριστη εμπειρία κατανόησης και εμβάθυνσης  στη γερμανική γλώσσα. Οι μαθητές όλων των ηλικιών εξοικειώνονται με τον γερμανικό πολιτισμό παρακολουθώντας γερμανικές ταινίες και κάνοντας εργασίες- παρουσιάσεις. Η μεθοδολογία μας στην κατανόηση γραπτών και ακουστικών κειμένων, στη γραπτή και την προφορική έκφραση, σε συνδυασμό με την διαχείριση άγχους και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, οδηγούν στις επιτυχείς συμμετοχές των μαθητών μας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Online και Φυσικές Τάξεις

Η αξία της τάξης και της φυσικής παρουσίας σε αυτήν είναι πραγματικά ανεκτίμητη! Η γνώση και η εκπαίδευση, όμως, δεν περιορίζονται σε τέσσερις τοίχους. Το Σχολείο μας προσαρμόστηκε με επιτυχία στις ανάγκες της εποχής για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (online lessons) και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τάξεων με φυσική παρουσία, καθώς και  διαδικτυακών μαθημάτων.

Αίτηση Εγγραφής Μαθητή