Η Μέθοδος

Η Μέθοδος

Μαθαίνουμε βιωματικά μέσα από Εξερεύνηση, Κριτική Σκέψη και Ψυχαγωγία. Βιβλία, τεχνολογία, ταινίες, άρθρα και παιχνίδια βοηθούν τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες να Κατανοούν και να Χρησιμοποιούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο.

Βιωματική Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Στο Leader καλλιεργούμε ικανότητες, διδάσκουμε γλωσσικές δεξιότητες και αναπτύσσουμε δεξιότητες ζωής για να βοηθήσουμε τους μαθητές να λειτουργούν αυτόνομα.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενσωματώνουν μεθόδους και ερεθίσματα που θα συντελέσουν στην Συναισθηματική και Κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της Πολλαπλής Νοημοσύνης.

Game-based Learning

Μαθαίνουμε ευχάριστα μέσα από το παιχνίδι, κάνουμε λάθη και μέσω της εξερεύνησης της μάθησης Μαθαίνουμε από αυτά.

Project-based Learning

Στο Σχολείο μας εργαζόμαστε πάνω σε διεθνή Περιβαλλοντικά, αλλά και Διατροφικά Projects, ώστε να Αφυπνίσουμε και να Εμπνεύσουμε τα παιδιά, τους μελλοντικούς Πολίτες του Κόσμου.  Μέσα από αυτή τη δυναμική προσέγγιση, οι μαθητές ερευνούν  θέματα, ασκούν κριτικη σκέψη στην πληροφορία και αναπτύσσουν βαθύτερη γνώση του περιεχομένου για να δημιουργήσουν μια αυθεντική εργασία, την οποία παρουσιάζουν μπροστά σε κοινό.

NLP (Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός)

Το πιο σύγχρονο σύστημα όχι μόνο για την αποτελεσματική μάθηση, αλλά και για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων εξέλιξης και ισορροπίας στα παιδιά μας, εφαρμόζεται στο σχολείο μας, κάνοντας τη δουλειά μας Διακριτά Καλύτερη!

 • Μαθησιακοί τύποι: Δεν μαθαίνουν όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο. Με το NLP μπορούμε να εντοπίσουμε τον μαθησιακό τύπο του κάθε παιδιού για να εξασφαλίσουμε ότι μαθαίνει με τον τρόπο που του ταιριάζει καλύτερα.
 • Πολυαισθητηριακή μάθηση: Με το NLP έχουμε τα εργαλεία για να ενθουσιάσουμε τα παιδιά, να κάνουμε το μάθημα ενδιαφέρον, ξυπνώντας όλες τις αισθήσεις τους.
 • Στόχοι και Αυτοπαρακίνηση: Επιδιώκουμε να στηρίξουμε την ικανότητα του παιδιού να είναι αυτόνομο, ενισχύοντας την υπευθυνότητα, την συνέπεια και την οργάνωση.
 • Επικοινωνία και Κοινωνικότητα: Το Σχολείο Ξένων Γλωσσών είναι αναντικατάστατο στην προώθηση της κοινωνικότητας, της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της φιλίας. Με το NLP και την Θετική Ψυχολογία γινόμαστε αποτελεσματικότεροι και σε αυτόν τον τομέα.

Δεξιότητες 21ου αιώνα

Καλλιεργούμε και ενισχύουμε τις ικανότητες των μαθητών μας για να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους:

 • Δεξιότητες Μάθησης:
  • Κριτική Σκέψη
  • Δημιουργικότητα
  • Συνεργασία
  • Επικοινωνία
  • Πολιτισμός
 • Δεξιότητες Ζωής:
  • Παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα
  • Ευελιξία για να ανταποκρίνεσαι σε μεταβαλλόμενες συνθήκες
  • Κοινωνικες δεξιότητες αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης
  • Πρωτοβουλία
  • Ηγετικές ικανότητες για να εμπνέεις την ομάδα σου στην επίτευξη των στοχων
  • Παρουσίαση ιδεών σε κοινό
 • Τεχνολογική Παιδεία

Σχολικός Ψυχολόγος και Συμβουλευτική Γονέων

Στα πλαίσια της ολιστικής μάθησης, το Leader είναι το μοναδικό σχολείο στην περιοχή, που με τη βοήθεια ψυχολόγου, αξιολογεί μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, με παράλληλη συμβουλευτική γονέων στα αντίστοιχα θέματα (*).

 • Διάγνωση μαθησιακού τύπου και προσωπικότητας μαθητή
 • Διάγνωση και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Ψυχολογική στήριξη μαθητών και Διαχείριση Άγχους
 • Συμβουλευτική γονέων σε θέματα ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών

Διοργάνωση σεμιναρίων για γονείς

*Παροχή χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Online και Φυσικές Τάξεις

Η αξία της τάξης και της φυσικής παρουσίας σε αυτήν είναι πραγματικά ανεκτίμητη! Η γνώση και η εκπαίδευση, όμως, δεν περιορίζονται σε τέσσερις τοίχους. Το Σχολείο μας προσαρμόστηκε με επιτυχία στις ανάγκες της εποχής για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (online lessons) και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τάξεων με φυσική παρουσία, καθώς και  διαδικτυακών μαθημάτων.

Αίτηση Εγγραφής Μαθητή