Γαλλικά

Γαλλικά

Τα Γαλλικά είναι επίσημη γλώσσα σε 32 χώρες και μιλιέται από 600 εκατομμύρια ανθρώπους. Αποτελούν μία από τις επίσημες γλώσσες της διπλωματίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας.

Οι μαθητές ξεκινούν την δεύτερη γλώσσα στην 5η Δημοτικού και ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο σπουδών στην Β’ Γυμνασίου, αποκτώντας όχι μόνο πιστοποιητικά του Γαλλικού Ινστιτούτου, αλλά και εξαιρετική γνώση της γλώσσας.

  • Cours I-Débutant
  • Cours II- DELF A1
  • Cours III- DELF A2
  • Cours IV- DELF B1
  • Cours –Examens (B2-C2)

Οι μαθητές αποκτούν σταδιακά βαθιά γνώση της Γαλλικής γλώσσας και κουλτούρας, αναπτύσσουν και βελτιώνουν την προφορική ικανότητα για επικοινωνία, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους. Οι καθηγητές ενθαρρύνουν την αυτονομία και την κριτική σκέψη των μαθητών, ενισχύουν την εξάσκηση και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων (ομιλία, γραφή, ανάγνωση, κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου) και εξοικειώνουν εύκολα τους μαθητές με τις τεχνικές των εξετάσεων.

Online και Φυσικές Τάξεις

Η αξία της τάξης και της φυσικής παρουσίας σε αυτήν είναι πραγματικά ανεκτίμητη! Η γνώση και η εκπαίδευση, όμως, δεν περιορίζονται σε τέσσερις τοίχους. Το Σχολείο μας προσαρμόστηκε με επιτυχία στις ανάγκες της εποχής για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (online lessons) και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τάξεων με φυσική παρουσία, καθώς και  διαδικτυακών μαθημάτων.

Αίτηση Εγγραφής Μαθητή