Αγγλικά

Αγγλικά

Τα Αγγλικά, η παγκόσμια lingua franca, είναι η επίσημη γλώσσα σε 58 κράτη, μητρική γλώσσα για 375 εκατομμύρια ανθρώπους και δεύτερη γλώσσα για 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Pre Juniors 6-7 ετών

(Παροχή χωρίς οικονομική επιβάρυνση)

Τα παιδιά αναπτύσσουν τις πρώτες  τους δεξιότητες στην ομιλία και γραφή της αγγλικής γλώσσας, μέσα από  παιχνίδια, τραγούδια, μουσικοκινητικές δραστηριότητες , βιωματική παρουσίαση, κατασκευές και σύγχρονα βιβλία που ζωντανεύουν στους διαδραστικούς πίνακες.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν την πρώτη τους επαφή με την γλώσσα και να ανυπομονούν να την συνεχίσουν!

Juniors 7-9 ετών

Τα παιδιά μαθαίνουν να μιλούν, σχηματίζοντας ολοκληρωμένες προτάσεις, να διαβαζουν και να γράφουν μικρές παραγράφους. Μέσα από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, αναπτύσσουν δεξιότητες με ευχάριστο, εύκολο και δημιουργικό τρόπο!

Seniors 9-12 ετών

Οι μαθητές εμπλουτίζουν την γνωστική διαδικασία , προσεγγίζουν άλλους πολιτισμούς, και εκπαιδεύονται σε δεξιότητες ζωής !

Exams 12-15 ετών

Ολοκληρώνεται ο κύκλος γνώσεων  και δεξιοτήτων που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και οδηγούν  στην απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων (Cambridge, Michigan, ESB).

Τμήματα φοιτητών –ενηλίκων

Ταχύρρυθμα τμήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και τους μαθησιακούς τύπους κάθε ενήλικα.

Online και Φυσικές Τάξεις

Η αξία της τάξης και της φυσικής παρουσίας σε αυτήν είναι πραγματικά ανεκτίμητη! Η γνώση και η εκπαίδευση, όμως, δεν περιορίζονται σε τέσσερις τοίχους. Το Σχολείο μας προσαρμόστηκε με επιτυχία στις ανάγκες της εποχής για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (online lessons) και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τάξεων με φυσική παρουσία, καθώς και  διαδικτυακών μαθημάτων.

Αίτηση Εγγραφής Μαθητή